Navigation Menu

Bukovci so največje naselje v Občini Markovci pri Ptuju, ki stoji ob cesti Ptuj–Borl. Naselje je razdeljeno na devet zaselkov in sicer:

Zgorji kunec
Center
Spodji kunec
Nuvi Jork
Kolamerce
Siget
Hujkarji
Vopošnica in
Lünovci

Leta 1286 je bila vas prvič omenjena z imenom Puech. Leta 1892 se vas že imenuje Puech Dorf. Takrat bi naj vas dobila ime po bukovem gozdu, ki ga je bilo v okolici veliko.

More Information»

Dornava je naselje v istoimenski občini. Leži na Ptujskem polju ob desnem bregu reke Pesnice. Starejši del naselja je gručaste oblike in agrarnega videza, novejši del zgrajen ob vpadnih cestah pa je urbaniziran. V Donavi je bil sedež manjše gospoščine že v srednjem veku. V stari zapisih se dvorec Dornava , ki stoji na severozahodu naselja, prvič omenja 1435. Po požaru 1695 so 1700 postavili novo poslopje. Dvorec je največji ravninski baročni dvorec v Slovenji, ki leži v parkovnem kompleksu dolgem 1,7 km. Grajski park, ki je bil največji baročni park v Sloveniji je segal vse do reke Pesnice. Celota kompleksa je organizirna v osi s sosledjem vhodna aleja, prednje dvorišče, dvorec z glavnim poslopjem in dvema dvoriščnima traktoma, notranje dvorišče, in v nadaljevanju park.
Nadmorska višina: 219 m
Površina: 5,7 km²
Prebivalstvo: 1.277 (2012)

More Information»
All Listing Types All Locations Any Rating

Listing Results